mapTérkép

mapElérhetőségek
00421-(0)31/552 4465
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

hírek

Imadélután Dercsikán

Szeretettel meghívjuk a papságot és a kedves híveket a hagyományos fatimai imadélutánra, mely Dercsikán lesz 2014. január 13-án. Ezen a napon találkoznak a Dunaszerdahelyi Esperesség papjai is papi rekollekcióra.  

A program:
16.00 lelki program
17.00 szentmise

Meghívó - fotókiállítás


Csallóközi egyházi építmények és emlékek - fotókiállítás a Csallóközi Múzeumban

Adjon Isten minden jót

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!

(Népi eredetű szöveg - Gryllus V.)

Karácsonyi ünnepi szentmisék

December 24.
17.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
22.00 - szlovák nyelvű szentmise - Szent György-templom
24.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom

December 25.
   8.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
   9.30 - szlovák nyelvű szentmise - Szent György-templom
11.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
15.30 - magyar és szlovák szentmise - Mindenszentek-templom (Sikabony)


December 26.
   8.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
   9.30 - szlovák nyelvű szentmise - Szent György-templom
11.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom

December 31.
14.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
16.00 - szlovák nyelvű szentmise - Szent György-templom

Január 1.
   8.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
   9.30 - szlovák nyelvű szentmise - Szent György-templom
11.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
15.30 - magyar és szlovák szentmise - Mindenszentek-templom (Sikabony)

Január 6.
   8.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
   9.30 - szlovák nyelvű szentmise - Szent György-templom
11.00 - magyar nyelvű szentmise - Szent György-templom
15.30 - magyar és szlovák szentmise - Mindenszentek-templom (Sikabony)24. december    
17.00 maď. 22.00  slov.  24.00 maď.

25. december    
08.00 maď. 09.30 slov.  11.00  maď. 
(Kostol Všetkých svätých 15.30 slov./maď.)

26. december    
08.00 maď. 09.30  slov.  11.00  maď.

31. december    
14.00 maď. 16.00 slov.

1. január 
08.00 maď. 09.30  slov.  11.00  maď. 
(Kostol Všetkých svätých  15.30 slov./maď.)

6. január 
08.00 maď. 09.30  slov.  11.00  maď. 
(Kostol Všetkých svätých  15.30 slov./maď.)

Gyóntatások az adventi időben

December 14., szombat – Szent György-templom, Dunaszerdahely

- délőtt, 9.30 -11.30


December 22., advent negyedik vasárnapja – Szent György-templom, Dunaszerdahely

- délután, 14.30 -16.30

Jelencsics Erich káplánunkat áldozópappá szentelték

2013. november 30-án Komáromban, a Szent András-templomban Haľko József pozsonyi segédpüspök két magyar diakónust, Jelencsics Erichet és Nagy Pétert szentelt áldozópappá. Ezúton is köszöntjük a káplán urat, kérve munkájára, útjára az Úr bőkezű áldását.


(Fotók: Mészáros Angelika)

A Szlovák Püspökkari Konferencia pásztorlevele advent 1. vasárnapjára

Kedves testvérek!

A mai nappal elkezdődött adventi időszak a karácsonyi előkészület ideje. Ez az ünnep arra emlékeztet minket, hogy az Isten Fia eljött közénk a földre. Ő maga mondja, hogy azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen (vö. Jn 10,10). A legnagyobb érték, amellyel Isten megajándékozta az embert, az élet.

Ő készítette elő annak feltételeit és szabta meg törvényeit. Amennyiben tiszteletben tartjuk őket, az élet felvirágzik. Ha azonban az ember szembeszegül Isten törvényeivel, szabad utat ad a halál kultúrájának.
Isten rendkívüli gondossága az emberre irányul. Mielőtt megteremtette volna, csodálatos és termékeny természetet készített neki, hogy testi erőinek forrása legyen. Ahhoz, hogy igazán boldog lehessen, a természeten kívül a családdal is megajándékozta. Istennek az az óhaja, hogy minden ember egy szeretetteljes, rendezett családi közösségben jöhessen a világra. Ha ez hiányzik, akkor vagy szerencsétlenségről, vagy emberi mulasztásról beszélhetünk. Az embernek, élete folyamán, az emberi boldogság sokféle formáját kell megtapasztania a családban. Először ott van a kisgyermek boldogsága, aki az édesapa és édesanya karjai közt biztonságban és gondtalannak érzi magát. Növekedésével és felnőtté válásával ez a szerető férj vagy feleség boldogságává, majd később egy jó apa és anya boldogságává alakul át. Végül pedig a nagyszülők boldogsága lesz belőle, akiknek megadatik, hogy örömmel tekinthetnek felelősségteljesen élő, jól nevelt utódaikra. Az emberi boldogság minden egyes szakaszát a rendezett család biztosítja.
A család Isten intézménye. Ezért az embernek nem áll módjában megszüntetni a családot. Az Egyház ezekkel a szavakkal áldja meg az ifjú párt: „Istenünk, te rendelted az asszonyt a férfi mellé, és erre a legősibb emberi közösségre áldást adtál, s bár megbünteted ősszüleink vétkét, és vízözönnel sújtottad a bűnös világot, ez az áldás mindvégig megmarad". Az Egyház ezzel az imával megvallja, hogy a család Istennek olyan intézménye, amelynek létjogosultsága van a világban. De nem biztos, hogy fennmarad Európában. Habár az ember nem tudja megszüntetni, de meg tudja csonkítani, és éppen ez történik napjainkban. A családi élet felbomlasztásával értéktelenné válik az emberi boldogság, amely éppen a családban juthat el földi tökéletességre. Így veszélybe kerül az élet és kezdetét veszi a halál kultúrája. A halál kultúrájának szószólói agyafúrt eszközöket használnak arra, hogy létjogosultságot adjanak neki. Az önmagukban nemes fogalmakhoz teljesen új és ellenkező, tehát megalázó tartalmat rendelnek. „Emberi jogokról" és a „gyermekek jogairól" beszélnek, de ezekbe a jogokba olyasmiket is be akarnak építeni, amik ártanak az embereknek is és a gyermekeknek is. Az általuk erőltetett „gyermeki jogok" leple alatt az apa és az anya nem nevelheti felelősségteljesen a gyermekét. Ugyanakkor a nevelésre való jog a gyermek Istentől kapott természetes joga.
A halál kultúrájának hirdetői egy újabb, a „gender ideológiával" huzakodnak elő. Ennek nevében az ún. „nemek azonosságát" hirdetik. Az, aki először hallja ezt a kifejezést, azt gondolhatja, hogy a férfi és a nő jogainak egyenlőségéről és azonos méltóságáról van szó. Ám az ő értelmezésükben a „nemek azonossága" egészen mást jelent. Meg akarnak minket győzni arról, hogy a természetből eredően egyikünk sem létezik mint férfi, vagy mint nő. Vagyis a férfit meg akarják fosztani férfi identitásától, a nőt női identitásától, a családot a család identitásától, hogy a férfi ne érezze magát férfinak, a nő pedig nőnek, és a házasság ne legyen többé a férfinak és a nőnek Isten által megáldott kizárólagos közössége, hanem a házasság szintjére akarják emelni két férfi vagy két nő kapcsolatát is. Így jön létre egyféle Szodomára emlékeztető képződmény, ami ellenkezik Isten akaratával és magára vonja Isten büntetését.
Nemes jelszavak kihasználásával akarják elérni a társadalom életében a családi élet felbomlását. Nem más ez, mint az ember istenkáromló lázadása a Teremtő ellen. Isten a saját képmására teremtett bennünket. A férfi a Teremtőtől a férfi méltóságát, a nő a nő méltóságát, a család a család méltóságát kapta. Ebből ered aztán a nemzet méltósága is. Ezt akarják a halál kultúrájának és a gender ideológiának támogatói nemes jelszavak hangoztatásával megsemmisíteni. Az olyan kifejezések, mint a férfi, férj, apa, lovag vagy gentleman, elfogadhatatlanok a számukra. Ugyanez vonatkozik a nő, feleség, anya kifejezésekre is. Az a nemzet, ahol ez sikerül nekik, elveszíti Isten és a világ előtti méltóságát.
Sok ország képviselői - érthetetlen oknál fogva – meghunyászkodnak a halál kultúrájának hirdetői előtt, és a törvényhozás segítségével, néha a józan ésszel is ellenkezve, szabad utat nyitnak nekik. Ezeknek nincs erkölcsi büszkeségük, és népüket nem csak a méltóságától fosszák meg, hanem az ilyen törvények által pusztulásra ítélik. Elveszítik ugyanis az alapvető életérzést, az önfenntartást érzését. Az ilyen veszélyek előjeleit már nálunk is észleljük.
Tiszteletünket és hálánkat fejezzük ki azoknak az intézményeknek és egyéneknek, akik tudatában vannak ennek a közeledő veszélynek, és a család és az élet kultúrájának érdekében megszervezték Kassán a Menetelést az életért. Tiszteletünket és hálánkat fejezzük ki azoknak is, aki támogatták ezt a menetelést, és így tettek tanúságot arról, hogy a család intézményének megmentése fontos dolog a számukra.
A menetelés az életért felhívás, buzdítás és erkölcsi támogatás volt az államhatóságok számára, hogy ne féljenek megvédeni népünk méltóságát és életképességét. A valóság azonban az, hogy ezt a felhívást figyelmen kívül hagyták, ami azt jelenti, hogy a halál kultúráját már magukévá tették, hiszen a hirdetőinek továbbra is nagy mozgásteret és támogatást biztosítanak. A „nemek azonosságának" aktivistái nem adják fel, hanem a megfelelő alkalmat várják arra, hogy a törvényhozás segítségével a kezükbe kaparinthassák az oktatás és nevelés folyamatát is, és ezt a „szodomai ideológiát" bevezethessék az iskolai és óvodai nevelésbe. Olyan nevelési folyamatról volna szó, amely a gyermeket nem csak megfosztaná a méltóságától, hanem erkölcsileg és pszichikailag is nyomorékká tenné. A gyermeknek nem adná meg azt a lehetőséget, hogy érett férfivé és érett nővé fejlődjön. Erre a szörnyű rombolásra a tanítókat akarják felhasználni. Valamikor arra használták fel a tanítót, hogy a szülők akarata ellenére ráerőltesse a gyerekekre az ateizmust, ma viszont még rosszabb a helyzet. A halál kultúrájának hirdetőit erőteljesen támogatják a médiák is. Ne hagyjuk magunkat félrevezetni és befolyásolni általuk.
A halál kultúrája valóban fenyegeti a nemzet létét. Ilyen vészhelyzetben az előző nemzedékek nem haboztak a haza érdekében az életüket is feláldozni. Részünkről egyelőre nem kell ekkora áldozatot hozni, ám legyünk éberek. Elővigyázatosságra hívjuk fel a hatalmon lévőket minden szinten, a szülőket, az iskolai önkormányzatokat és minden jó szándékú embert. A halál kultúráját már a csírájában utasítsuk vissza. Bármilyen választás esetén csupán olyan jelöltre voksoljunk, aki elutasítja a halál kultúráját. Ellenkező esetben lebecsülnénk azokat az őseinket, aki a haza érdekében az életüket áldozták.
Ebben az adventi és karácsonyi időben Isten egyértelműen a tudtunkra adja, mit jelent számára a család. Amikor Fiát a világba küldte, nem arról gondoskodott, hogy előkelő palotában szülessen meg, vagy hogy válogatott ételekben dúslakodjon, hanem arról gondoskodott, hogy Fia rendezett családi körülmények között jöjjön a világra és nevelkedjék. A názáreti család láttán tegyünk meg a családok érdekében minden tőlünk telhetőt. Amint a názáreti család úgy védte meg gyermekét, hogy Egyiptomba menekült, mi is kötelesek vagyunk mindenáron megóvni gyermekeinket a veszélyes „gender ideológiától".
Abban a reményben, hogy az élet és a család kérdésében helyes álláspontra helyezkedtek, áldásunkat adjuk rátok.

Szlovákia püspökei

Advent első vasárnapja – 2013. december 1.Hit, remény, szeretet, öröm – ezt testesíti meg a négy gyertya...


Advent első vasárnapja az egyházi év kezdetét is jelenti.
Az ünnep eredete egészen a negyedik századig nyúlik vissza, amikor VII. Gergely pápa elrendelte a négy adventi vasárnap megünneplését. Az advent szó jelentése eljövetel, Úrjövet, a latin Adventus Domini kifejezésből származik.
A katolikus egyházban az ünnep liturgikus színe a lila, mely a bűnbánatot jelképezi. Kivételt képez a harmadik vasárnap, az örömvasárnap, amikor az Úr eljövetelének közelségét ünnepeljük, e nap liturgikus színe a rózsaszín.

A Szent György Kórus koncertje

2013. november 23-án, este 18.30 órai kezdettel a Szent György-templomban ad koncertet a Szent György kórus.
Mindenkit szeretettel várnak!

Megújult weboldalunk!

Ahogyan azt már az elmúlt napokban észrevehették, teljesen megújítottuk weboldalunkat - a korábbi honlap helyett egy (remélhetőleg) mindenféle szempont szerint frissebb, könyebben kezelhetőbb, színesebb felületet építettünk ki. S hogy a mai korral is haladjunk, a weboldal természetesen nem csupán számítógépen tekinthető meg, de tableten, illetve mobiltelefonon is. 
Fontos szempont volt, hogy a leginkább keresett tartalmak kerüljenek fel: így megtalálhatóak rendszeresen a heti szentmisék időpontjai, szándékokkal, illetve a keresztelők, elsőáldozások, bérmálkozások, házasságra készülődég alapvető információi is olvashatók. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy minennel kapcsolatosan érdemes megkeresni a plébániát is, azonban jó már előre felkészülni, mi mindenre is lesz szükség.
Az oldalon a plébániaközösség hírei, eseményei, információi is folyamatosan megjelennek.
Mint mondtuk, az online felület csak egyfajta tájékoztatás - épp ezért szeretettel várjuk önöket a szentmiséken, a gyerekmiséken, a közösségi alkalmakon stb. is, hogy együtt építhessük Isten tervét, itt, Dunaszerdahelyen is.

Keresés...

Lélekbalzsam

Az életet Isten adja. Tiszteljük és szeressük az emberi életet, főként a legsebezhetőbbet, amely az édesanyák méhében van.

Ferenc pápa

Tudta-e Ön, hogy...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Tudta-e, hogy egy ideig a reformátusok…

2014-01-06

1631-től egészen 1647/50-ig maga a templom is a reformátusok kezére került (hogy előtte...

Tovább a cikkre

Tudta-e, mióta esperesi központ Szerdahely?

2014-01-06

Ahogyan a helység a Csallóköz egyik legfontosabb településévé vált, úgy emelkedett rangja: 1429-ben...

Tovább a cikkre

Tudta-e, milyen fontos szerepet töltött be…

2014-01-06

A 15. század eleji oklevelek a település, valamint a plébánia központi igazgatási szerepére...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy mire emlékeztetett az első…

2014-01-06

Az egyhajós, kis román kori, hármas tagolású – szentély, főhajó, torony – kőtemplom...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy az első szerdahelyi kőtemplom…

2014-01-06

A hagyomány szerinti 1329-es esztendőben épült fel a korábbi (valószínűleg fatemplom) helyére Szerdahely...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy ki az első okiratban…

2014-01-06

Az első okiratban is említett plébánossal csak 1321-ben találkozunk: Pállal.

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy a korai Pozsony vármegyéhez…

2014-01-06

Tudta-e, hogy a korai Pozsony vármegyéhez tartozó Szerdahely már eléggé hamar, a 13....

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy templomunk a mai formáját

2013-11-01

Tudta-e, hogy templomunk a mai formáját Mária Terézia uralkodásának elején, 1742–43-ban nyerte el? Mégpedig...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy kik voltak a templom…

2013-10-31

Tudta-e, hogy kik voltak a templom legkorábbi ismert kergyurai? Nem más, mint a...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy a szerdahelyi templom...

2013-10-31

Tudta, hogy a szerdahelyi templom - amely valószínúleg egy kis fatemplomocska lehetett -...

Tovább a cikkre

Ki van jelen?

Oldalainkat 16 vendég és 0 tag böngészi

Egyházközségünk képeiből...

dsz_katolikus_templom
templom01
templom02
templom03
templom04
templom05
templom06
templom07
templom08
templom09
templom10
templom11
templom12
templom13
templom14
templom15
templom16
templom17
templom18
templom19
templom20
templom21
templom22_szerdahely_szive
templom23-emlekhelyek
z-felhivas01
z-felhivas02
z-felhivas03
z-felhivas04
z-felhivas05
z-felhivas06
zhazassag

Hivatalos órák, információk

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek: 9.00-11.00,
szerda: 14.30-16.30.
Tovább az elérhetőségekre!

Információk:
keresztelés

elsőáldozás
bérmálkozás
házasság
• temetés

Dunaszerdahelyi katolikus portál

Szeretettel üdvözöljük oldalunkon a kedves látogatót – Isten hozta! Weblapunkon főképp Dunaszerdahely, illetve a régióval kapcsolatos katolikus híreket, eseményeket találhatják meg, emellett a szentmisék rendjéről, illetve azok szándékairól tájékoztatunk.
Természetesen az érdeklődők betekinthetnek közösségünk életébe, templomaink, egyházközségünk történelmébe, megtekinthetik szakrális kisemlékeinket, illetve körülnézhetnek képgalériánkban, valamint ajánlóink segítségével töltődhetnek, kikapcsolódhatnak, megismerhetik a bennünket érintő fontos eseményeket.

holy bible