mapTérkép

mapElérhetőségek
00421-(0)31/552 4465
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Príprava na prijatie sviatostí

Krst, birmovanie a Eucharistia sú sviatosti uvádzania do kresťanského života. Sú základom spoločného povolania všetkých Kristových učeníkov, povolania na svätosť a na poslanie evanjelizovať svet. Udeľujú milosti potrebné na život podľa Ducha v tomto živote pútnikov na ceste do vlasti.


Sviatosť krstu

Sviatosť krstu je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.   
Cirkev učí, že krst ustanovil Kristus Pán, keď  po svojom zmŕtvychvstaní zveril apoštolom toto poslanie: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“(Mt 28,19)
Spásonosné účinky krstu sú: odstraňuje dedičný aj osobný hriech i všetky tresty za hriechy. Vzbudzuje v nás nadprirodzený život, dáva pomáhajúcu milosť a nezmazateľný znak, začleňuje do Cirkvi a do Krista.
O krst  svojho dieťaťa prosia na farskom úrade rodičia, ktorí sa na predkrstej náuke oboznámia so svojimi záväzkami.  


Sviatosť birmovania

Pri svätej birmovke  dostávame Ducha Svätého na posilnenie našej krstnej viery, aby sme sa dokonalejšie zjednotili s Kristom  a mohli sem  vydávať  svedectva o Kristovi.
Birmovanci sa v našej farnosti pripravujú na prijatie sviatosti katechézami a aktívnou účasťou na nedeľných bohoslužbách a mládežníckych svätých omšiach.


Sviatosť zmierenia

K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť pred svätými omšami.


Sviatosť Oltárna

Eucharistia je "prameň a vrchol celého kresťanského života"/2. vat. koncil, LG, 11/.  Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka" /Presbyterorum ordinis, 5/.  KKC 1324                                         
Každý pokrstený kresťan katolík je povinný  zúčastniť sa na slávení Eucharistie (svätej omše)  každú nedeľu a v prikázaný  sviatok  a má čím častejšie pristupovať k svätému prijímaniu.


Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť  pomazania chorých vysluhujeme starým a chorým veriacim vo farskom kostole pri rozličných slávnostiach a na požiadanie členov rodiny navštívime chorého aj v nemocnici.


Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva je sviatosť, pri ktorej muž a žena uzatvárajú manželskú zmluvu a tak vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo. Toto spoločenstvo je zamerané na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. (KKC 1601). Cirkev nám predkladá ako prikázanie povinnosť „uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi“. (Pätoro Cirk. prikázaní) Sám Pán Ježiš povýšil manželstvo na hodnosť sviatosti.
Snúbenci sa tri mesiace pred uzavretím sviatosti pripravujú na prijatie sviatosti na katechézach po dohovore s kňazom.

Keresés...

Lélekbalzsam

Az életet Isten adja. Tiszteljük és szeressük az emberi életet, főként a legsebezhetőbbet, amely az édesanyák méhében van.

Ferenc pápa

Tudta-e Ön, hogy...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Tudta-e, hogy egy ideig a reformátusok…

2014-01-06

1631-től egészen 1647/50-ig maga a templom is a reformátusok kezére került (hogy előtte...

Tovább a cikkre

Tudta-e, mióta esperesi központ Szerdahely?

2014-01-06

Ahogyan a helység a Csallóköz egyik legfontosabb településévé vált, úgy emelkedett rangja: 1429-ben...

Tovább a cikkre

Tudta-e, milyen fontos szerepet töltött be…

2014-01-06

A 15. század eleji oklevelek a település, valamint a plébánia központi igazgatási szerepére...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy mire emlékeztetett az első…

2014-01-06

Az egyhajós, kis román kori, hármas tagolású – szentély, főhajó, torony – kőtemplom...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy az első szerdahelyi kőtemplom…

2014-01-06

A hagyomány szerinti 1329-es esztendőben épült fel a korábbi (valószínűleg fatemplom) helyére Szerdahely...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy ki az első okiratban…

2014-01-06

Az első okiratban is említett plébánossal csak 1321-ben találkozunk: Pállal.

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy a korai Pozsony vármegyéhez…

2014-01-06

Tudta-e, hogy a korai Pozsony vármegyéhez tartozó Szerdahely már eléggé hamar, a 13....

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy templomunk a mai formáját

2013-11-01

Tudta-e, hogy templomunk a mai formáját Mária Terézia uralkodásának elején, 1742–43-ban nyerte el? Mégpedig...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy kik voltak a templom…

2013-10-31

Tudta-e, hogy kik voltak a templom legkorábbi ismert kergyurai? Nem más, mint a...

Tovább a cikkre

Tudta-e, hogy a szerdahelyi templom...

2013-10-31

Tudta, hogy a szerdahelyi templom - amely valószínúleg egy kis fatemplomocska lehetett -...

Tovább a cikkre

Ki van jelen?

Oldalainkat 54 vendég és 0 tag böngészi

Egyházközségünk képeiből...

dsz_katolikus_templom
templom01
templom02
templom03
templom04
templom05
templom06
templom07
templom08
templom09
templom10
templom11
templom12
templom13
templom14
templom15
templom16
templom17
templom18
templom19
templom20
templom21
templom22_szerdahely_szive
templom23-emlekhelyek
z-felhivas01
z-felhivas02
z-felhivas03
z-felhivas04
z-felhivas05
z-felhivas06
zhazassag

Hivatalos órák, információk

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek: 9.00-11.00,
szerda: 14.30-16.30.
Tovább az elérhetőségekre!

Információk:
keresztelés

elsőáldozás
bérmálkozás
házasság
• temetés

Dunaszerdahelyi katolikus portál

Szeretettel üdvözöljük oldalunkon a kedves látogatót – Isten hozta! Weblapunkon főképp Dunaszerdahely, illetve a régióval kapcsolatos katolikus híreket, eseményeket találhatják meg, emellett a szentmisék rendjéről, illetve azok szándékairól tájékoztatunk.
Természetesen az érdeklődők betekinthetnek közösségünk életébe, templomaink, egyházközségünk történelmébe, megtekinthetik szakrális kisemlékeinket, illetve körülnézhetnek képgalériánkban, valamint ajánlóink segítségével töltődhetnek, kikapcsolódhatnak, megismerhetik a bennünket érintő fontos eseményeket.

holy bible